Kerkorde.

 

Artikel XIV. Van de opleiding en vorming tot dienaar des Woords.

De zorg voor de opleiding en vorming van de dienaren des Woords berust bij de generale synode.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Opleiding van de predikant

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.8
Heuvel, P. van den (2001) H13