Kerkorde.

 

Artikel VIII. Van het apostolaat der Kerk.

De Kerk richt zich in de verbreiding van het Evangelie tot hen, die daarvan zijn vervreemd, om hen terug te brengen tot de gemeenschap met Christus en Zijn Kerk, blijft in al haar geledingen strijden voor het reformatorisch karakter van staat en volk en wendt zich, in de verwachting van het Koninkrijk Gods, in de arbeid der kerstening tot overheid en volk, om het leven naar Gods beloften en geboden te richten.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Missionaire arbeid

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.7
Heuvel, P. van den (2001) H7