Kerkorde.

 

Artikel VIII. Van het apostolaat der Kerk.

Als Christus-belijdende geloofsgemeenschap gesteld in de wereld om Gods beloften en geboden voor alle mensen en machten te betuigen, vervult de Kerk, in de verwachting van het Koninkrijk Gods, haar apostolische opdracht in het bijzonder
door haar gesprek met Israël,
door het werk der zending,
door de verbreiding van het Evangelie en de voortdurende arbeid aan de kerstening van het volksleven in de zin der Reformatie.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Israël, kerk en -
Missionaire arbeid elders
Missionaire arbeid

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.7
Heuvel, P. van den (2001) H7

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. I-7
Kerkorde PKN (2013) Art. I-7