Kerkorde.

 

Artikel VII. Van de bedieningen.

Tot de vervulling van deze bedieningen worden lidmaten geroepen, om naast de ambtsdragers werkzaam te zijn in
het apostolaat,
de geestelijke vorming van de jeugd,
de catechese,
het pastoraat,
het diaconaat,
of waar de orde der Kerk dit verder aangeeft.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Bediening

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.5
Heuvel, P. van den (2001) H6