Kerkorde.

 

Artikel VI. Van de organen van bijstand.

Indien een provinciale kerkvergadering of classicale vergadering hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een meerdere ambtelijke vergadering wil overgaan tot de instelling van een orgaan van bijstand, doet zij dit naar regelen, bij ordinantie gesteld.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Orgaan van bijstand

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.6
Heuvel, P. van den (2001) H6