Kerkorde.

 

Artikel VI. Van de organen van bijstand.

Wanneer de zorg voor de dienst der Kerk op de verschillende terreinen des levens dit vereist, worden bij ordinantie organen van bijstand van de generale synode in het leven geroepen, belast met het geven van voorlichting en met de uitvoering van hetgeen hun op dat arbeidsveld tot taak wordt gesteld.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Orgaan van bijstand

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.6
Heuvel, P. van den (2001) H6

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. VI-8
Kerkorde PKN (2013) Art. VI-8