Kerkorde.

 

Artikel IV. Van de ambten.

De dienaren des Woords worden onderscheiden in
herders en leraars (predikanten),
zendingspredikanten en
predikant-evangelisten.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Predikant
Predikant-evangelist
Zendingspredikant

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.4
Heuvel, P. van den (2001) H14
Heuvel, P. van den (2001) H4