Kerkorde.

 

Artikel II. Van de gemeenten.

Krachtens het genadeverbond behoren tot een Hervormde gemeente, die rondom Woord en sacramenten wordt vergaderd en mitsdien tot de Nederlandse Hervormde Kerk, gesteld onder haar opzicht en gehouden tot dienstbetoon aan elkander en de wereld,
zij, die door openbare belijdenis des geloofs belijdende leden (lidmaten) der Kerk zijn geworden;
zij, wier inlijving in de gemeenschap der Kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop; en
zij, die uit Hervormde ouders zijn geboren.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Plaatselijke kerk
Kerklidmaatschap

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.2
Heuvel, P. van den (2001) H3

VERWANT MET
Kerkorde PKN (2004) Art. III-1
Kerkorde PKN (2004) Art. III-2
Kerkorde PKN (2004) Art. III-3
Kerkorde PKN (2004) Art. III-4
Kerkorde PKN (2013) Art. III-1
Kerkorde PKN (2013) Art. III-2
Kerkorde PKN (2013) Art. III-3
Kerkorde PKN (2013) Art. III-4