Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

 

Additioneele artikelen.

Artikel
28

De Provinciale Kerkbesturen herzien het provinciaal reglement voor de Kerkeraden 1) in hun ressort, ten fine van overeenstemming met dit reglement en met de algemeene kerkelijke verordeningen.
De alzoo herziene reglementen worden in de eerste helft van het jaar, op dat der invoering van dit Synodaal Reglement volgende, aan de goedkeuring der Synode onderworpen.


1) Vgl. art. 20 en de daarbij gevoegde aanteekening.