Synodaal Reglement voor de Kerkeraden.

 

Additioneele artikelen.

Alle kerkelijke reglementen en verordeningen, welke in strijd zijn met dit reglement, zijn vervallen. 1)


1) Hieruit volgt, dat kerkelijke reglementen en verordeningen welke niet uitdrukkelijk zijn opgeheven en welke met latere reglementen en verordeningen niet in strijd zijn, nog altijd rechtskracht bezitten. Hand. 1861 bl. 187, 188. Bijl. B. bl. 223 v.v.