Die tug

Aanmelding by die kerkraad

Geheime sondes mag nie aan die kerkraad bekend gemaak word as die sondaar na persoonlike, broederlike vermaning of na vermaning met een of twee getuies, berou toon nie.

Wanneer iemand volgens die reël van Mattheüs 18 oor ’n geheime sonde vermaan is en daaraan geen gehoor gee nie, of wanneer iemand ’n openbare sonde gepleeg het, sal dit aan die kerkraad meegedeel word.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Aangifte bij de kerkenraad
Private zonden
Publieke zonden

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 67
Kerkorde FRCA (2003) 71
Kerkorde GKN (1905) Art. 73
Kerkorde GKN (1905) Art. 74
Kerkorde GKSA (2000) 73
Kerkorde GKSA (2000) 74
Kerkorde GKv (1978) Art. 74