Die vergaderings

Bevoegdheid van die meerdere vergaderings ten opsigte van die mindere

Die klassis het die bevoegdheid om regsgeldige uitsprake te doen ten opsigte van die kerkraad. Dit geld ook vir die partikuliere sinode ten opsigte van die klassis en vir die algemene sinode ten opsigte van die partikuliere sinode.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Bevoegdheid van meerdere vergaderingen

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 37
Kerkorde FRCA (2003) 35
Kerkorde GKN (1905) Art. 36
Kerkorde GKSA (2000) 36
Kerkorde GKv (1978) Art. 35
Kerkorde NGKerk (2011) 20