Van de kerkelijke samenkomsten

Artikel
36

’t Zelfde zeggen heeft de Classe over den Kerkeraad, ’twelk de Particuliere Synode heeft over de Classe, en de Generale Synode over de Particuliere.