Die ampte

Genre: Tijdschriftartikel

Taak van die diakens

Die taak van die diakens is om die diens van barmhartigheid te verrig.

Deur huisbesoeke te doen, sal hulle hul op hoogte stel van die moeites in die gemeente. Waar nood is, sal hulle help en bemoedig, en ook die gemeentelede aanspoor om hulp te verleen. Verder sal hulle die liefdegawes insamel, dit goed beheer en na gesamentlike oorlegpleging na behoefte uitdeel.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Taak van de diaken

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 23
Kerkorde FRCA (2003) 21
Kerkorde GKN (1905) Art. 25
Kerkorde GKSA (2000) 25
Kerkorde GKv (1978) Art. 22
Kerkorde NGKerk (2011) 17