Die ampte

Voorgaan in ’n ander kerk

Niemand mag in ’n ander kerk die Woord of die sakramente bedien sonder die toestemming van die betrokke kerkraad nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Bevoegdheid elders

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 15
Kerkorde FRCA (2003) 10
Kerkorde GKN (1905) Art. 15
Kerkorde GKSA (2000) 15
Kerkorde GKv (1978) Art. 10
Kerkorde NGKerk (2011) 10
Kerkorde NGKerk (2011) 3