Die ampte

Noodsaaklikheid van wettige roeping

Niemand mag een van hierdie ampte vervul sonder dat hy wettig daartoe geroep is nie.


Kerkorde VGKSA (2005)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt

VERWANT MET
Kerkorde CanRC (1985) 3
Kerkorde FRCA (2003) 3
Kerkorde GKN (1905) Art. 3
Kerkorde GKSA (2000) 3
Kerkorde GKv (1978) Art. 3
Kerkorde NGKerk (2011) 4