Eenheid en verskeidenheid in die ekumene

In middelmatige dinge moet die buitelandse kerke by wie ander gebruike as by ons in swang is, nie veroordeel word nie.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Buitenlandse kerken

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 86
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 85
Kerkorde GG (1907) Art. 85
Kerkorde GKN (1905) Art. 85
Kerkorde GKv (1978) Art. 47
Kerkorde VGKSA (2005) 47

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 85
Visser, J. (1999) Art. 85