Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

’n Dag van verootmoediging en gebed

In tye van oorlog, pestilensie, algemene volksrampe en ander groot beproewings waarvan die druk oral in die kerke gevoel word, moet die klassis wat daarvoor deur die algemene sinode aangewys is, ’n dag van verootmoediging en gebed uitskrywe.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Vasten- en bededagen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 66
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 66
Kerkorde GG (1907) Art. 66
Kerkorde GKN (1905) Art. 66
Kerkorde GKv (1978) Art. 69
Kerkorde VGKSA (2005) 69

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 66
Visser, J. (1999) Art. 66