Van de sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
66

Biddagen

In geval van buitengewone omstandigheden van kerk en wereld, zullen biddagen worden uitgeschreven door de classis, door de generale synode daartoe aangewezen.