Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Geen lykdienste

Lykpredikasies of lykdienste mag nie ingevoer word nie.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Uitvaartdienst

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 65
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 65
Kerkorde GG (1907) Art. 65
Kerkorde GKN (1905) Art. 65
Kerkorde GKv (1978) Art. 71
Kerkorde VGKSA (2005) 71

COMMENTAAR
Visser, J. (1999) Art. 65