Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Nagmaalbediening slegs in die gemeenskap van die gelowiges

Die bediening van die nagmaal vind alleen in ’n erediens plaas onder toesig van die ouderlinge.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Avondmaalsviering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 63
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 63
Kerkorde GG (1907) Art. 63
Kerkorde GKN (1905) Art. 64
Kerkorde GKv (1978) Art. 61
Kerkorde VGKSA (2005) 61

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 64
Visser, J. (1999) Art. 62-64