Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Gereelde nagmaalviering

Die nagmaal van die Here moet minstens elke drie maande gehou word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Frequentie van avondmaalsviering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 63
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 63
Kerkorde GG (1907) Art. 63
Kerkorde GKN (1905) Art. 63
Kerkorde GKv (1978) Art. 61
Kerkorde VGKSA (2005) 61

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 63
Visser, J. (1999) Art. 62-64