I. De ambten

Verbinding aan een bepaalde kerk

Niemand kan tot de dienst des Woords geroepen worden zonder dat hij aan een kerk verbonden wordt.


Kerkorde GKv (1978)

 

TREFWOORDEN

Verbintenis

VERWANT MET
Akkoord NGK (1982) Art. 8
Akkoord NGK (2015) Art. 8
Kerkorde CanRC (1985) 6
Kerkorde CGK (2010) Art. 7
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 7
Kerkorde FRCA (2003) 4
Kerkorde GKN (1905) Art. 7
Kerkorde GKSA (2000) 7
Kerkorde GKv (2014) B15
Kerkorde VGKSA (2005) 4

COMMENTAAR
Harmannij, K. (1990) Hst. 3

UITVOERINGSBEPALING
Bouma, H. (1983v) Art. 4

DOCUMENTATIE
Velde, M. te e.a. (1993) Art. 4

CAPITA SELECTA
Predikant: baan of ambt?