Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Belijdende gemeente is Nagmaalgemeente

Volwassenes word deur die doop in die kerk van Christus ingelyf en as lidmate van die kerk opgeneem en daarom is hulle verplig om die Nagmaal van die Here te gebruik soos hulle by hulle doop belowe het om te doen.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Volwassendoop

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 59
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 59
Kerkorde GG (1907) Art. 59
Kerkorde GKN (1905) Art. 59
Kerkorde GKv (1978) Art. 58
Kerkorde VGKSA (2005) 58

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 59
Visser, J. (1999) Art. 59