Oor die Leer, Sakramente en ander Seremonies

Formuliere vir volwasse en kinderdoop

Die bedienaar van die Woord moet by die doop van klein kinders sowel as van volwasse persone die onderskeie formuliere gebruik wat daarvoor vasgestel is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Formulier voor de bediening van de doop aan kinderen
Formulier voor de bediening van de doop aan volwassenen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 58
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 58
Kerkorde GG (1907) Art. 58
Kerkorde GKN (1905) Art. 58
Kerkorde GKv (1978) Art. 59
Kerkorde VGKSA (2005) 59

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 58
Visser, J. (1999) Art. 58