Oor die Kerklike Vergaderings

Agenda en besluite van meerdere vergaderings

Sake vir behandeling op meerdere vergaderings moet nie opgestel word voordat die besluite van die voorgaande sinodes oor die voorgestelde punte nagegaan is nie, sodat wat eenmaal afgehandel is, nie weer voorgestel word nie tensy dit noodsaaklik geag word om iets te verander.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Agenda
Instructie

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 46
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 46
Kerkorde GG (1907) Art. 46
Kerkorde GKN (1905) Art. 46
Kerkorde GKv (1978) Art. 33
Kerkorde VGKSA (2005) 33

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 46
Visser, J. (1999) Art. 46