Oor die Kerklike Vergaderings

Waar nog geen kerkraad is nie

Plekke waar nog geen kerkraad kan wees nie, moet deur die klassis onder die sorg van ’n naburige kerkraad gestel word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Ressortplaats

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 39
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 39
Kerkorde GG (1907) Art. 39
Kerkorde GKN (1905) Art. 39
Kerkorde GKv (1978) Art. 39
Kerkorde VGKSA (2005) 39

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 38a & 39
Visser, J. (1999) Art. 39