Oor die Kerklike Vergaderings

Instelling van die kerkraad

Waar ’n kerkraad vir die eerste maal of opnuut ingestel word, moet dit geskied met advies van die klassis. As die aantal ouderlinge klein is, kan die diakens deur plaaslike reëling by die kerkraad gereken word; dit moet egter altyd gedoen word waar die aantal ouderlinge minder as drie is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Instituering
Goedkeuring door de classis
Positie in de kerkenraad
Vergadering met diakenen

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 38
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 38
Kerkorde GG (1907) Art. 38
Kerkorde GKN (1905) Art. 38
Kerkorde GKv (1978) Art. 37
Kerkorde GKv (1978) Art. 38
Kerkorde VGKSA (2005) 37
Kerkorde VGKSA (2005) 38

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 37 & 38b
Spoelstra, B. (1989) Art. 38a & 39
Visser, J. (1999) Art. 38