Oor die Kerklike Vergaderings

Die raad van ouderlinge

In alle kerke moet ’n kerkraad wees wat bestaan uit die bedienaar(s) van die Woord en die ouderlinge, wat gereeld vergader onder voorsitterskap van die bedienaar van die Woord of die bedienaars om die beurt as daar meer as een is.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Kerkenraad

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 37
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 37
Kerkorde GG (1907) Art. 37
Kerkorde GKN (1905) Art. 37
Kerkorde GKv (1978) Art. 36
Kerkorde NGKerk (2011) 26
Kerkorde NGKerk (2011) 27
Kerkorde NGKerk (2011) 28
Kerkorde VGKSA (2005) 36

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 37 & 38b
Visser, J. (1999) Art. 37