Oor die Kerklike Vergaderings

Appèl of beroep op die reg teen vergaderings

Wat op ’n kerklike vergadering met meerderheid van stemme besluit is, moet as vas en bindend beskou word, tensy bewys word dat dit in stryd is met Gods Woord of die artikels van die Kerkorde. As iemand egter ’n klagte het dat hy deur die uitspraak van die mindere vergadering verongelyk is, kan hy hom op ’n meerdere vergadering beroep.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Bezwaar
Beroep
Hoger beroep
Rechtskracht

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 31
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 31
Kerkorde GG (1907) Art. 31
Kerkorde GKN (1905) Art. 31
Kerkorde GKv (1978) Art. 31
Kerkorde NGKerk (2011) 23
Kerkorde VGKSA (2005) 31

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 31
Visser, J. (1999) Art. 31