Oor die Kerklike Vergaderings

Kerke vergader in verskillende kringe vir kerkregering

Kerklike vergaderings wat onderhou word, is: kerkraad, klassis, partikuliere sinode, nasionale sinode en algemene sinode.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijke vergadering

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 29
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 29
Kerkorde GG (1907) Art. 29
Kerkorde GKN (1905) Art. 29
Kerkorde GKv (1978) Art. 28
Kerkorde NGKerk (2011) 18
Kerkorde VGKSA (2005) 28

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 29
Visser, J. (1999) Art. 29