Oor die Dienste

Die beroeping van Diakens

Wat gebruiklik is in die geval van die ouderlinge, moet ook onderhou word by die verkiesing, goedkeuring en bevestiging van die diakens.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Roeping tot een ambt
Verkiezing van ouderlingen en diakenen
Benoeming van ouderlingen en diakenen
Bevestiging van ouderlingen en diakenen
Instemming van de gemeente

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 24
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 24
Kerkorde GG (1907) Art. 24
Kerkorde GKN (1905) Art. 24
Kerkorde GKv (1978) Art. 20
Kerkorde VGKSA (2005) 20

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 22 & 24
Visser, J. (1999) Art. 22/24