Oor die Dienste

Onderhoud van predikantweduwee en wese

By die afsterwe van ’n bedienaar van die Woord moet die kerk wat hy gedien het of in die geval van ’n professor aan die Teologiese Skool, die kerkverband, sy weduwee en wese eervol in hulle nooddruf versorg.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Emeritaat

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 13
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 13
Kerkorde GG (1907) Art. 13
Kerkorde GKN (1905) Art. 13
Kerkorde GKv (1978) Art. 13

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 13 & 20
Visser, J. (1999) Art. 13/20