Oor die Dienste

Die diens van Opleiding

Die dienspligte van die professore aan die Teologiese Skool is om bedienaars van die Woord op te lei, die Heilige Skrif uit te lê en die suiwere leer teen die ketterye en dwalinge te verdedig.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Taak van de hoogleraar

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 18
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 18
Kerkorde GG (1907) Art. 18
Kerkorde GKN (1905) Art. 18
Kerkorde GKv (1978) Art. 18
Kerkorde VGKSA (2005) 18

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 18
Visser, J. (1999) Art. 18