Oor die Dienste

Ongehinderde dienslewering

Waar daar meer as een bedienaar van die Woord aan ’n kerk verbonde is, moet in hulle dienspligte sowel as in die ander opsigte volgens die oordeel van die kerkraad en, indien nodig, van die klassis, soveel moontlik gelykheid bestaan. Dit moet ook in die geval van die ouderlinge en die diakens onderhou word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Collegialiteit
Taakverdeling tussen ambtsdragers

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 17
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 17
Kerkorde GG (1907) Art. 17
Kerkorde GKN (1905) Art. 17
Kerkorde GKv (1978) Art. 17
Kerkorde VGKSA (2005) 17

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 17
Visser, J. (1999) Art. 17