Oor die Dienste

Genre: Bladartikel

Tydelike onderbreking van of verlof uit diens

’n Bedienaar van die Woord wat weens siekte of om enige ander rede sy diens ’n tyd lank moet onderbreek, wat nie sonder bewilliging van die kerkraad en advies van die klassis mag gebeur nie, bly steeds onderworpe aan die beroeping van daardie kerk.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Verlof van een predikant

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 14
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 14
Kerkorde GG (1907) Art. 14
Kerkorde GKN (1905) Art. 14

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 14
Visser, J. (1999) Art. 14