Oor die Dienste

Toelating tot die diens van die Woord op sterkte van buitengewone gawes

Iemand wat nie gestudeer het nie, sal nie tot die diens van die Woord toegelaat word nie, tensy daar sekerheid is van sy buitengewone gawes, godsaligheid, ootmoedigheid en ingetoënheid, goeie verstand en onderskeidingsvermoë sowel as gawes van welsprekendheid. As so iemand hom aanmeld, moet die klassis, as die partikuliere sinode dit goedvind, hom eksamineer en na gustige bevinding hom vir ’n tyd lank private preekproewe laat lewer, om dan met hom te handel soos die klassis stigtelik oordeel.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Bijzondere gaven
Onderzoek bijzondere gaven
Proposities

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 8
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 8
Kerkorde GG (1907) Art. 8
Kerkorde GKN (1905) Art. 8
Kerkorde GKv (1978) Art. 8
Kerkorde VGKSA (2005) 8

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 8
Visser, J. (1999) Art. 8