Oor die Dienste

Binding aan plek of wettige sending

As iemand tot die diens van die Woord in ’n bepaalde kerk beroep word, moet hy op die bepaalde plek gevestig wees, tensy hy gestuur word om elders kerke te vergader.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Verbintenis

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 7
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 7
Kerkorde GG (1907) Art. 7
Kerkorde GKN (1905) Art. 7
Kerkorde GKv (1978) Art. 4
Kerkorde VGKSA (2005) 4

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 7
Visser, J. (1999) Art. 7