Oor die Dienste

Bedienaars van die Woord in gemeenskapstrukture

Geen bedienaar van die Woord mag onder ’n beskermheer of in gestigte of op ’n ander wyse diens van die Woord aanvaar nie, tensy hy daarvoor toestemming verkry het en toegelaat is volgens die voorgaande artikels; en hy is ook net soos die ander aan die Kerkorde onderworpe.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Predikant met bijzondere opdracht

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 6
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 6
Kerkorde GG (1907) Art. 6
Kerkorde GKN (1905) Art. 6
Kerkorde GKv (1978) Art. 12
Kerkorde VGKSA (2005) 12

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 6
Visser, J. (1999) Art. 6