Doel en inhoud

Om goeie orde in die kerk van Christus te onderhou, is daarin nodig: die dienste, samekomste, toesig oor die leer, sakramente en seremonies en die kerklike tug, waaroor hierna agtereenvolgens gehandel word.


Kerkorde GKSA (2000)

 

TREFWOORDEN

Doel van de kerkorde

VERWANT MET
Kerkorde CGK (2010) Art. 1
Kerkorde Dordrecht (1619) Art. 1
Kerkorde GG (1907) Art. 1
Kerkorde GKN (1905) Art. 1
Kerkorde GKv (1978) Art. 1
Kerkorde NGKerk (2011) 2
Kerkorde VGKSA (2005) 1

COMMENTAAR
Spoelstra, B. (1989) Art. 1
Visser, J. (1999) Art. 1