Kerkorde.

 

Artikel XVII. Van de openbare belijdenis des geloofs.

De openbare belijdenis geschiedt in het midden der gemeente met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Openbare geloofsbelijdenis

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.11
Heuvel, P. van den (2001) H12