Kerkorde.

 

Artikel XXIX. Van de orde der Kerk in tijden van nood.

Indien en zolang zeer bijzondere omstandigheden een normaal functionneren van het leven der Kerk onmogelijk maken, treffen de daarvoor in aanmerking komende lichamen der Kerk of hun leden de door de omstandigheden tijdelijk geboden, van de orde der Kerk afwijkende, maatregelen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Noodrecht

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.18
Heuvel, P. van den (2001) H22