Kerkorde.

 

Artikel XXVII. Van de ordinanties.

De synode stelt de ordinantie of de voorgestelde wijziging in eerste lezing vast, zendt haar aan de kerkeraden toe ter consideratie door de classicale vergaderingen en stelt — zo het beraad over deze consideraties haar daartoe doet besluiten — de ordinantie of de wijziging daarin in tweede lezing vast.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Ordinantie

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3