Kerkorde.

 

Artikel XXVII. Van de ordinanties.

Een voorstel daartoe van een classicale vergadering van een provinciale kerkvergadering of van een orgaan van bijstand der generale synode kan in dat lichaam echter niet op dezelfde vergadering worden ingediend en afgehandeld.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Ordinantie

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3