Kerkorde.

 

Artikel XXVII. Van de ordinanties.

Een ordinantie komt tot stand en wijzigingen daarin worden aangebracht op een voorstel, hetzij bij de generale synode ingediend door een classicale vergadering, door een provinciale kerkvergadering of door een der organen van bijstand der generale synode, hetzij gedaan in de synode zelve.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Ordinantie

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.3