Kerkorde.

 

Artikel XXVI. Van de hereniging der Kerken.

De Nederlandse Hervormde Kerk zoekt hereniging met de andere Kerken, waarmede eenheid of verwantschap bestaat in geloof en kerkorde.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Hereniging

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.1
Heuvel, P. van den (2001) H20