Kerkorde.

 

Artikel XXV. Van het verband met andere Kerken.

Zij zoekt en onderhoudt nauwere betrekkingen met Kerken, waarmede zij door bijzondere banden van belijdenis of van geschiedenis verbonden is.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Binnenlandse kerken
Buitenlandse kerken

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.1
Heuvel, P. van den (2001) H20