Kerkorde.

 

Artikel XXV. Van het verband met andere Kerken.

De Nederlandse Hervormde Kerk, als openbaring van de ene heilige katholieke of algemene Christelijke Kerk, neemt deel aan de oecumenische arbeid in Nederland en in de wereld.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Kerkelijk samenleven
Oecumenische betrekkingen

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.1
Heuvel, P. van den (2001) H20