Kerkorde.

 

Artikel XVIII. Van het Heilig Avondmaal.

Het wordt, met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier uit het dienstboek der Kerk, bediend aan de belijdende leden der Kerk door de dienaren des Woords onder opzicht van de ouderlingen en met bijstand van de diakenen.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Avondmaalsviering

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.12
Heuvel, P. van den (2001) H11