Kerkorde.

 

Artikel XVII. Van de openbare belijdenis des geloofs.

Tot deze belijdenis worden zij niet toegelaten, dan na onderzoek door de kerkeraad.


Kerkorde NHK (1951)

 

TREFWOORDEN

Openbare geloofsbelijdenis

COMMENTAAR
Haitjema, Th.L. (1951) II.11
Heuvel, P. van den (2001) H12